Vastuullinen pelaaminen

Pelaamisen vastuullisuutta voidaan katsoa useasta näkökulmasta. Yleisimmin vastuullisuutta tarkastellaan pelaajan, yksittäisten pelien ja pelialan yrittäjien näkökulmasta.

Pelaajan on kannettava vastuu itsestään ja omasta pelaamisestaan

Pelaaja on aina riskissä ylittää omat resurssinsa, mikäli pelaaminen vie mukanaan ja syntyy peliriippuvuus. Nuo resurssit voivat olla esimerkiksi aikaa tai rahaa. Lapsi, joka pelaa konsolipeliä yötä myöten eikä jaksa aamulla herätä kouluun, on ylittänyt omat aikaresurssinsa. Aikuinen, joka pelaa viimeiset rahansa hedelmäpeliin, on ylittänyt taloudelliset resurssinsa. Molemmissa tapauksissa kyse on usein peliriippuvuudesta, joka on määritelty muiden addiktioiden tavoin sairaudeksi.

Aina peliriippuvuus ei johda velkaantumiseen, vaan sen tunnusmerkkejä ovat muun muassa persoonallisuuden muuttuminen sekä ahdistuneisuus silloin, kun pelaaminen ei ole mahdollista. Muita merkkejä ovat pelaamisen lopettamisen vaikeus, muutokset ihmissuhteissa, pelaamisen salailu ja muu epärehellisyys. Jos näitä oireita ilmenee, kannattaa pikaisesti hankkia apua ongelmien ratkaisemiseen. Yhtenä vaihtoehtona on tällöin vertaistukeen perustavaan ryhmään osallistuminen.

Tarkkaile omaa pelaamistasi!

Paljon pelaavan on syytä tarkkailla omaa pelaamistaan, sen mahdollisia vaikutuksia muuhun elämään ja ennen kaikkea sitä tuntemuksia silloin, kun pelaaminen ei jostain syystä ole mahdollista. Raja iloa tuottavan pelaamisen ja ahdinkoon ajavan riippuvuuden välillä saattaa ylittyä hyvin salakavalasti. Peliriippuvuudesta vapautumisen ensimmäinen askel on riippuvuuden myöntäminen ja avun hakeminen.

Vastuullinen pelaaminen ei vaadi enempää kuin mihin on varaa

Pelaaminen on miellyttävä ja hauska harrastus, mutta pelatessa on syytä pitää huoli omista rajoistaan. Se on pelaajan vastuullisuuden ydin.

Aina rahapeliin osallistuessa on syytä asettaa itselleen ylärajat, joita ei pelikerralla tai vaikkapa jonakin tiettynä aikana ei saa ylittää. Samoin on syytä asettaa itselleen aikaraja, jota pelatessa ei saa ylittää. Jos rajoista kiinni pitäminen alkaa tuntua liian vaikealta, on hyvä harkita pelaamisen radikaalia vähentämistä tai sen lopettamista kokonaan.

Pelinkin voi valita vastuullisesti

Peliala on varsin laajaa ja sen piirissä on monenlaisia toimijoita. Vastuullisuutta on valita rehellinen nettikasino, jossa saa tarvittaessa apua peliriippuvaisuuden kanssa esimerkiksi tilin väliaikaisella jäädyttämisellä.

Myös rehellisesti toimivien pelialan yritysten joukosta voi valita eettisempiä vaihtoehtoja. Esimerkiksi suomalaisesta näkökulmasta on eettistä pelata Veikkauksen pelejä, joista saadulla tuotolla rakennetaan kotimaista yhteiskuntaa.

Vastuullisen pelialan toimijan pelien joukosta saattaa vielä jokin peli nousta esille erityisen vastuullisena valintana. Esimerkiksi luonnosta kiinnostunut saattaa valita arvan, jolla tuetaan vaikkapa luonnonsuojelua yleensä tai jonkin uhanlaisen eläinlajin suojelua erityisesti. Onhan aina olemassa mahdollisuus osallistua arpajaisiin, joiden tuotto ohjataan johonkin tärkeään kohteeseen. Esimerkiksi Suomen luonnonsuojeluliiton Luontoarpa on tästä hyvä esimerkki.

Vastuullinen aikuisuus ja pelaaminen

Vastuullisen pelaamisen yhteydessä on aina tärkeää muistaa puhua myös pelaamisen mahdollistamisesta alaikäisille. Tuoreen tutkimuksen mukaan rahapelien pelaaminen on nuorille erittäin haitallista. Aikuisen on kannettava vastuunsa siitä, ettei hän omalla aktiivisella toiminnallaan tai valvontaa laiminlyömällä altista nuoria pelaamiselle, joka on heille haitallista. Suomessa kaikille rahapeleille on asetettu 18-vuoden ikäraja, josta on hyvä pitää kiinni.

Samoin on laita tietokone- ja konsolipeleille asetetuissa ikärajoissa. Ne harkitaan tarkkaan pelien sisällön sekä lasten ja nuorten kulloisenkin kehitysasteen mukaan eikä aikuisen ole syytä kyseenalaistaa noita ikärajoja. On ehdottomasti vastuullista kieltää lasta tai nuorta pelaamasta peliä, joka ei sovi hänen ikäiselleen. On myös syytä muistaa, että lapset ovat erilaisia. Erityisen herkkää yksilöä voi olla aiheellista suojella myös sellaisilta peleiltä, jotka ikärajan puolesta olisivat hänelle sallittuja.